Politica de confidentialitate a ePersonalizat.ro

S.C. Pingobrod S.R.L. este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 36876.

 Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,  S.C. Pingobrod S.R.L are obligatia de a administra date personale in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate (expedierea marfurilor, expedierea materialului informational catre clienti sau clienti potentiali, anuntarea unor promotii). Datele prelucrate de noi sunt exclusiv cele furnizate de Dvs. Nu sunteti obligat in niciun fel sa furnizati datele, dar acestea sunt necesare la prelucrarea cererii (comenzii) Dvs. si pentru onorarea serviciilor oferite de noi. Eventualul refuz al Dvs. de a ne oferi datele solicitate determina imposibilitatea noastra de a va oferi produsele / serviciile solicitate.

Prin comenzile pe care le realizati pe site-ul www.ePersonalizat.ro, consultand ofertele noastre va dati acordul expres si neechivoc ca datele Dvs. personale sa fie prelucrate de catre S.C. Pingobrod S.R.L, care va prelucra si utiliza datele personale, fara alte obligatii sau plati fata de Dvs. pentru actiuni de marketing direct (trimiterea de mesaje publicitare si de marketing prin posta, telefon, e-mail sau alte mijloace de comunicare din partea noastra si a partenerilor nostri contractuali).

In conformitate cu Legea nr.677/2001, beneficiati de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise, datate si semnate ce va fi trimisa prin posta la adresa societatii noastre. 

 S.C. Pingobrod S.R.L. ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Astfel:

 1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnati de conducerea societatii, fiecare dintre acestia accesand baza de date cu propriul nume de cont si parola. Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive, conturile de acces se suspenda automat.

 2. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

 3. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt parola si au implementate solutii de protectie antivirus si firewall updatate la zi.